Boeken

Bomen en wet, handboek bomenrecht en bomenrechtspraak

Al meer dan 30 jaar is “Bomen en wet. Geldend recht voor bomen” het standaardwerk op het gebied van de Nederlandse wet- en regelgeving en rechtspraak over bomen. Het boek is daarmee de schriftelijke vraagbaak in juridische kwesties rondom bomen.

De zevende geheel herziene druk is geschreven door Edwin Koot van Ekootree en mr. Bas. M. Visser, juridisch raadgever over natuur, bos en landschap.

Publiekrecht en Privaatrecht

Het boek Bomen en wet gaat uitgebreid in op de belangrijkste onderwerpen met betrekking tot de Nederlandse wet- en regelgeving over bomen maar ook die over heesters, heggen, houtopstanden en bossen. Een deel van de onderwerpen zijn publiekrechtelijk van aard en gaan over de rechtsverhouding tussen burgers en overheid die hun typische bestuurstaken uitoefenen. Andere onderwerpen gaan over de rechtsverhoudingen tussen burgers of bedrijven onderling, die zijn privaatrechtelijk van aard.

Volledig

Alle belangrijke onderwerpen met betrekking tot bomen en hun plaats in de wet- en regelgeving worden in dit boek uitvoerig behandeld. Nadat de verschillende definities zijn behandeld bevat het privaatrechtelijk gedeelte van het boek de onderwerpen “Bomen en eigendom”, Burenrecht” en “Bomen en schade”. De De publiekrechtelijk onderwerpen zijn “Bos en natuurregelgeving”, “Kapverboden en Kapvergunning”, “Bomen en Bouwen” en “Bomen en handhaving”. Bij alle onderwerpen wordt verwezen naar de relevante uitspraken van rechters in Nederland. Ook is in het boek alvast geanticipeerd op de nog in te voeren Omgevingswet.

Bomen met je Buren

Naast het boek Bomen en wet is sinds 2014 ook de geheel herziene uitgave van het boek Bomen met je Buren te bestellen bij de Bomenstichting. In dit boek wordt ingegaan op de belangrijkste aspecten van geschillen tussen buren over bomen.

Bomen en wet bestellen

De zevende druk van het boek Bomen en Wet is te bestellen via deze website.

DIRECT CONTACT
HAUT Legal & Tax
Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht NL
 
030-2718844
jilles@hautlegal.nl