Boek

Bomen en wet. Geldend recht voor bomen

Al meer dan 30 jaar is “Bomen en wet. Geldend recht voor bomen” het standaardwerk op het gebied van de Nederlandse wet- en regelgeving en rechtspraak over bomen. Het boek is daarmee de schriftelijke vraagbaak in juridische kwesties rondom bomen.

De zesde geheel herziene druk is geschreven door Edwin Koot van Ekootree, voormalig medewerker van de Bomenstichting en mr. Bas. M. Visser, juridisch raadgever over natuur, bos en landschap.

Publiek- en privaatrecht

Het boek Bomen en wet gaat uitgebreid in op de belangrijkste onderwerpen met betrekking tot de Nederlandse wet- en regelgeving over bomen maar ook die over heesters, heggen, houtopstanden en bossen. Een deel van de onderwerpen zijn publiekrechtelijk van aard en gaan over de rechtsverhouding tussen burgers en overheid die hun typische bestuurstaken uitoefenen. Andere onderwerpen gaan over de rechtsverhoudingen tussen burgers of bedrijven onderling, die zijn privaatrechtelijk van aard.

Volledig

Alle belangrijke onderwerpen met betrekking tot bomen en hun plaats in de wet- en regelgeving worden in dit boek uitvoerig behandeld. Nadat de verschillende definities zijn behandeld bevat het privaatrechtelijk gedeelte van het boek de onderwerpen “Bomen en eigendom”, Burenrecht” en “Bomen en schade”. De De publiekrechtelijk onderwerpen zijn “Bos en natuurregelgeving”, “Kapverboden en Kapvergunning”, “Bomen en Bouwen” en “Bomen en handhaving”. Bij alle onderwerpen wordt verwezen naar de relevante uitspraken van rechters in Nederland.

Bomen met je buren

Naast het boek Bomen en wet is sinds 2014 ook de geheel herziene uitgave van het boek Bomen met je Buren te bestellen bij de Bomenstichting. In dit boek wordt ingegaan op de belangrijkste aspecten van geschillen tussen buren over bomen.

Bomen en wet bestellen

Voor al diegenen die dieper willen ingaan op de juridische aspecten van bomen maar ook voor diegenen die zich op een professionele basis of beleidsmatig bezighouden met bomen is dit naslagwerk onmisbaar.

Het boek kan worden besteld via deze website door het invullen van onderstaand bestelformulier. De kosten bedragen €40,–, exclusief €6,75 verzend- en handelingskosten. Om het boek te bestellen dient u het totaalbedrag ad €46,75 over te maken naar bankrekeningnummer NL04 RABO 0179 1893 44 t.n.v. MANZ Legal o.v.v. “Bomen en wet” en uw naam, zoals ingevuld op het bestelformulier op deze pagina. Na ontvangst van de betaling en het ingevulde online bestelformulier zal het boek onmiddellijk worden toegezonden.

Bij het versturen van uw bestelling gaat u een betalingsverplichting aan. De bedenktijd voor consumenten bedraagt veertien dagen na ontvangst van het boek. Het boek kan binnen die periode zonder opgaaf van reden worden teruggezonden waarbij de aankoopsom wordt vergoed. Wanneer het boek niet goed is heeft u recht op een vervangend exemplaar.

Let op! Bij het versturen van de bestelling gaat u een betalingsverplichting aan.

 

DIRECT CONTACT
MANZ Legal
Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht NL
 
030-2718844
jilles.vanzinderen@manzlegal.nl