Uitspraak Hoge Raad bijl aan de wortel van Rekenmodel NVTB?

14-02-2019 door Jilles van Zinderen
Op 15 december 2017 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over het model voor schadetaxatie van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB). In dat arrest heeft hij een streep gezet door de boomschadeberekening aan de hand van het “Rekenmodel Boomwaarde”. Het Rekenmodel is door de NVTB ontwikkeld om de boomwaarde en boomschade […] lees meer

Al is Fryslân plat, it hat syn hichtepunten

04-04-2017 door Jilles van Zinderen
Al is Fryslan plat, it hat syn hichtepunten. Al is Friesland plat, het heeft zijn hoogtepunten. Een van die hoogtepunten is in mijn optiek de doortastende uitspraak van de kantonrechter in Leeuwarden van 27 juli 2016 (ECLI:NL:RBNNE:2016:3403). In Harlingen stappen twee mannen om 06:00 uur in de morgen in een hoogwerker vlak voor een café/discotheek. […] lees meer

Boom geeft overlast, wat nu?

15-03-2016 door Jilles van Zinderen
Twee meter-regel Overlast door een boom van de buren wordt vaak veroorzaakt doordat de boom te dicht op de erfgrens staat. Volgens Jilles van Zinderen, advocaat bij MANZ Legal en webmaster van www.bomenrecht.nl, is de wet heel duidelijk over bomen bij de erfgrens. ‘Volgens artikel 5:42 uit het Burgerlijk Wetboek (BW) mag een boom niet […] lees meer

Bomen, bron van boosheid bij buren

01-02-2016 door Jilles van Zinderen
Bomen, bron van boosheid bij buren Wat mag wel en wat mag niet bij conflicten over bomen? Ongeveer 2% van alle uitspraken van rechters in Nederland wordt gepubliceerd op de website www.rechtspraak.nl. De rechtbanken bepalen zelf welke vonnissen op het internet komen. Zij selecteren de vonnissen en proberen daarmee een representatief beeld van de Nederlandse […] lees meer

De vallende iep en het ontbrekende nader onderzoek

15-12-2015 door Jilles van Zinderen
Een opvallende uitspraak van de rechtbank van Amsterdam over schade aan een auto door een omgevallen iep in het stadscentrum. De onderaannemer die de boomveiligheidscontrole uitvoerde voor de Bomenwacht, heeft een beroepsfout gemaakt en de gemeente wordt daarvoor aansprakelijk gesteld. Op 26 januari 2011 voerde een European Tree Technician, werknemer van een boomadviesbedrijf, in opdracht […] lees meer

Rupsje-nooit-genoeg of… Uitleg van de begrippen ‘per keer’ en ‘locatie’ veroorzaakt een serieus conflict in aanbesteding bestrijding eikenprocessierups

01-12-2014 door Jilles van Zinderen
Rupsje-nooit-genoeg of ….? Een gemeente in Nederland hield een aanbesteding voor de preventieve en curatieve bestrijding van eikenprocessierups. Bij het inschrijvingsbiljet moest een inschrijvingsstaat worden ingediend die werd gebaseerd op fictieve hoeveelheden. Bij de meeste posten van die inschrijfstaat ging het om een geoffreerde prijs per stuk. Dat was alleen anders bij de bestekpost ‘Verkeersmaatregelen’. […] lees meer

Bomenrecht

01-05-2014 door Jilles van Zinderen
Bomenrecht In 2013 heb ik de NDV Basiscursus Dendrologie gevolgd in de Nieuwe Ooster in Amsterdam. Zoals veel deelnemers ben ik de cursus gaan volgen vanuit een zakelijke achtergrond, maar dan wel een achtergrond die weinig mensen verwachten. Ik ben namelijk advocaat van beroep. Sinds 2006 houd ik me als advocaat bezig met het specialisme […] lees meer

Scheidende handelaren moeten veren laten

05-04-2014 door Jilles van Zinderen
Een rechtszaak tussen twee kwekers laat valkuilen zien voor andere samenwerkende kwekers. In april van dit jaar diende voor de rechtbank van Arnhem een geschil tussen twee boomkwekers, dat interessant is voor andere kwekers die met elkaar willen samenwerken. Advocaat Jilles van Zinderen beschrijft de uitspraak. Samenwerking Twee groothandelaren in bloemen en planten besluiten in […] lees meer

Mooie sier maken met de bosbouwvrijstelling

05-07-2013 door Jilles van Zinderen
Mooie sier maken met de bosbouwvrijstelling Wel of geen bosbouwvrijstelling voor snoeien en verkopen van takken van eigen bodem? Laten we ze Janssen noemen: Vader en zoon Janssen zijn tuinders in Nederland en hebben samen een bedrijf. Ze kweken planten in potten en hebben daarnaast een flink aantal bomen (en struiken) staan die ze snoeien. […] lees meer

Europese Houtverordening spreekt boomeigenaren en de markt aan op illegaal hout

05-04-2013 door Jilles van Zinderen
De Europese Houtverordening gaat ook de Nederlandse boombeheerders aan Op 3 maart jongstleden is de Europese Houtverordening in werking getreden. Deze verordening is voor veel boombeheerders stilletjes en misschien zelfs ongemerkt in werking getreden. Maar veel boomeigenaren zullen zich misschien onvoldoende realiseren welke nieuwe verplichtingen zij nu hebben en wat de consequenties bij niet-nakoming kunnen […] lees meer
DIRECT CONTACT
MANZ Legal
Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht NL
 
030-2718844
jilles.vanzinderen@manzlegal.nl