Boom geeft overlast, wat nu?

15-03-2016 door Jilles van Zinderen

Twee meter-regel

Overlast door een boom van de buren wordt vaak veroorzaakt doordat de boom te dicht op de erfgrens staat. Volgens Jilles van Zinderen, advocaat bij MANZ Legal en webmaster van www.bomenrecht.nl, is de wet heel duidelijk over bomen bij de erfgrens.

‘Volgens artikel 5:42 uit het Burgerlijk Wetboek (BW) mag een boom niet binnen twee meter van de erfgrens staan. Indien dit wel het geval is, kan een buurman eisen dat je de boom verwijdert. Doe je dat niet, dan kan hij naar de rechter stappen om verwijdering te eisen.’

‘Toch zijn er ook veel uitzonderingen op deze wet, wat het vaak complex maakt. Elke gemeente mag namelijk zelf bepalen of ze de twee meter-regel aanhouden of dat ze kiezen voor een kleinere afstand. Dit staat per gemeente beschreven in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), die je online kunt vinden.

In sommige gemeentes is die afstand zelfs nul meter, om zo bomen te behouden. Onderzoek dus eerst zelf, of laat dit doen door een advocaat, hoe dit in jouw gemeente is geregeld. Een gemeente zelf mag overigens wel bomen plaatsen binnen twee meter van een erfafscheiding.’

Volgens de website www.nurecht.nl mag een boom ook binnen de twee meter-grens staan, wanneer: ‘de eigenaar van het aangrenzende erf toestemming kan geven, er een ‘scheidsmuur’ op de erfgrens staat – en de boom daar niet overheen komt – of als er sprake is van verjaring.’

‘Bij verjaring gaat het hier niet om de leeftijd van een boom, zoals vaak wordt gedacht, maar om de vordering tot verwijdering van de boom’, licht Van Zinderen toe. ‘Let, voordat je een boom plant, dus gewoon goed op dat je hem niet te dichtbij de erfafscheiding plaats. Zo hebben je buren minder kans op overlast van jouw boom.’

Overhangende takken en doorschietende wortels

Bij overhangende takken raadt de website www.juridischloket.nl aan om de volgende stappen te ondernemen:

  1. ‘Vraag aan uw buren of zij willen snoeien.’
  2. ‘Stuur een brief naar uw buren.’
  3. ‘Haal de takken zelf weg.‘Volgens artikel 5:42 uit het Burgerlijk Wetboek (BW) mag een boom niet binnen twee meter van de erfgrens staan. Indien dit wel het geval is, kan een buurman eisen dat je de boom verwijdert. Doe je dat niet, dan kan hij naar de rechter stappen en om verwijdering te eisen.’

Van Zinderen: ‘In artikel 5:44 BW staat inderdaad dat je zelf takken weg mag halen, nadat je eerst je buren hebt gewaarschuwd. Een misverstand is echter dat mensen denken dat overhangende takken pas verboden zijn als ze overlast veroorzaken, maar dat staat nergens letterlijk in de wet. Uitgangspunt is artikel 5:37, waarin staat je eigenaren van andere erven geen onrechtmatige hinder toe mag brengen.’

‘Nog een misverstand is dat mensen vaak denken dat overhangende takken kunnen ‘verjaren’. Maar het begrip ‘verjaring’ geldt alleen voor het artikel over de twee meter-grens, zoals we net al zagen.’

‘Voor doorschietende wortels gelden bijna dezelfde regels als voor overhangen takken. Ze horen geen overlast te veroorzaken en je mag dus van de eigenaar eisen dat hij de wortels verwijdert. Waar je bij overhangende takken eerst een brief naar de eigenaar moet sturen, hoeft dat echter niet bij doorschietende wortels. Die mag je volgens de wet gewoon zelf verwijderen.’

Schade door boom, wat nu?

Vallende takken of een omgevallen boom kunnen voor veel schade zorgen aan je huis, tuin of spullen. Wat kun je in dat geval het beste doen? Van Zinderen heeft de volgende tips: ‘Zorg in ieder geval dat je alle schade vastlegt, door middel van foto’s, video’s of door zelfs de hele boom te bewaren. Je moet de schade namelijk kunnen bewijzen.

Laat ook onderzoek doen naar de reden van de schade en laat daarvan een rapport opstellen door een schade-inspecteur. Wanneer je je dossier compleet hebt, stuur je een brief naar de andere partij, waarin je hen aansprakelijk stelt. Vaak komt er dan een verzekeraar aan te pas en moet je onderhandelen over de vergoeding.’

‘Onthoud altijd dat iedereen in Nederlands een zorgplicht heeft. Dat komt erop neer dat het je plicht is, goed voor je spullen te zorgen. Om te voorkomen dat een ander schade oploopt door jouw bomen, kun je het beste regelmatig je bomen laten controleren door een boomveiligheidsinspecteur op eventuele uiterlijke bijzonderheden, zoals scheuren, groene aanslag of bepaalde paddenstoelen bij de wortels. Ook moet je regelmatig je bomen verzorgen, bijvoorbeeld door dode takken weg te halen.’

Mag je een boom kappen?

Volgens Van Zinderen is het uitgangspunt bij het kappen van een boom, dat de boom jouw eigendom moet zijn. ‘Een boom is van jou, als je eigenaar van de grond bent waarop de boom staat. Per gemeente verschillen de regels voor het kappen van bomen. Op de site www.omgevingsloket.nl kun je door je postcode in te voeren en een aantal vragen te beantwoorden, te weten komen of je wel of geen kapvergunning moet aanvragen.

In veel gemeentes is er geen vergunning nodig en mag je de boom gewoon kappen, behalve als ze op een lijst van monumentale bomen staan. Lees hier meer over op: www.bomenstichting.nl. In andere gemeentes moet je wachten met kappen, totdat jou een kapvergunning is verleend.

Stappenplan bij overlast door boom

Wat kan je het beste doen als je last hebt van andermans boom? Van Zinderen vertelt:

  1. ‘Probeer de dialoog gaande te houden. Laat het niet uitkomen op ruzie, maar probeer het probleem in een overlegsituatie op te lossen. Hierbij kun je geld als smeermiddel gebruiken. Dat klinkt raar, maar vaak werkt dit sneller, is het uiteindelijk goedkoper en kun je vaak beter de band met je buren in stand houden.’
  2. ‘Wanneer bovenstaande niet lukt, kun je via de gemeente een buurtbemiddelaar inschakelen.’
  3. ‘Voordat je een aangetekende brief schrijft naar de andere partij, moet je je goed laten informeren. Bijvoorbeeld via de website www.bomenrecht.nl of door een advocaat.’
  4. ‘Als een eerste of zelfs tweede aangetekende brief niet werkt, kun je uiteindelijk het beste naar de rechter stappen voor een vonnis.’

 

https://rijdenderechter.kro-ncrv.nl/rechtshulp/boom-geeft-overlast-wat-nu

DIRECT CONTACT
HAUT Legal & Tax
Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht NL
 
030-2718844
jilles@hautlegal.nl