Eikenprocessierups en aansprakelijkheid

16-06-2020 door Jilles van Zinderen

Samen met bomenjurist Bas M. Visser schreef ik voor het Vakblad Natuur, Bos en Landschap van de VBNE een artikel over eikenprocessierups in natuurgebieden en bossen.

Het zal niemand in Nederland zijn ontgaan dat de eikenprocessierups en de daarmee samenhangende overlast landelijke fenomenen zijn geworden, met 2019 als piekjaar. Sinds enkele weken gaat er geen dag voorbij zonder dat in de media-aandacht is voor de verwachte, aankomende plaag. Boomeigenaren maken zich zorgen om eventuele schadeclaims. Wat mag er van boomeigenaren worden verwacht om te voorkomen dat zij aansprakelijk zijn voor schade. Het draait daarbij om de zogenaamde zorgvuldigheidsnorm die een boomeigenaar in acht heeft te nemen. De zorgvuldigheidsnorm bepaalt wat een boomeigenaar moet doen of nalaten om niet aansprakelijk te zijn voor schade als gevolg van eikenprocessierups.

Het gehele artikel kunt u lezen op de website van de VBNE.

DIRECT CONTACT
HAUT Legal & Tax
Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht NL
 
030-2718844
jilles@hautlegal.nl