Scheidende handelaren moeten veren laten

05-04-2014 door Jilles van Zinderen

Een rechtszaak tussen twee kwekers laat valkuilen zien voor andere samenwerkende kwekers.

In april van dit jaar diende voor de rechtbank van Arnhem een geschil tussen twee boomkwekers, dat interessant is voor andere kwekers die met elkaar willen samenwerken. Advocaat Jilles van Zinderen beschrijft de uitspraak.

Samenwerking

Twee groothandelaren in bloemen en planten besluiten in februari 2009 een samenwerking aan te gaan. Clootwijck Nurseries zal een aantal percelen met bomen ter beschikking stellen. De Molenpol Holland gaat proberen die bomen te verkopen en krijgt dan een provisie per boom, de helft van de opbrengst. Molenpol mag daar wel eerst €20,- per boom van aftrekken voor onderhoud van de boom en verzorging van de percelen van Clootwijck. In 2010 dient Molenpol de percelen van Clootwijck leeg, schoon en gefreesd op te leveren. Voor klanten die Clootwijck op zijn beurt aanbrengt bij Molenpol, krijgt Clootwijck 10% provisie. De afspraken werden vastgelegd in een schriftelijke samenwerkingsovereenkomst. Dan komt er bij Clootwijck een prachtige offerte aanvraag van Natuurmonumenten binnen voor 750 laanbomen, 474 parkbomen en 1.940 veren, bij voorkeur op ecologische basis (SKAL) opgekweekt. Naar aanleiding daarvan worden in besprekingen en in e-mailcorrespondentie afspraken gemaakt die afwijken van de eerdere schriftelijke overeenkomst. Er wordt zelfs al nieuw plantmateriaal geleverd en door Molenpol geplant op de percelen van Clootwijck. Deze worden ook betaald door Clootwijck (€45.580). Dan ontvangen partijen bericht dat de order van Natuurmonumenten niet doorgaat.
Kwaliteit van de bomen
Kort daarna komt de eerste mail van Clootwijck aan Molenpol waaruit blijkt dat Clootwijck vindt dat er een vergoeding betaald moet worden voor een aantal kostenposten en dat het onderhoud aan zijn percelen niet conform afspraak is uitgevoerd. Later komen er facturen voor kosten en schade. Het contact tussen partijen wordt steeds moeilijker en de discussie steeds heftiger.
In december 2011 laat Clootwijck een onderzoek doen naar de staat van de bomen op de percelen. De conclusie is dat door slechte verzorging een groot deel van de bomen van B-kwaliteit is en een deel van C-kwaliteit. De bomen van C-kwaliteit kunnen het beste gerooid worden. Van een groot deel van de B-kwaliteit kan nog A-kwaliteit worden gemaakt maar de kosten daarvan zijn hoger dan van de alternatieve optie: weghalen en opnieuw beginnen. Aan de hand van het rapport wil Clootwijck de samenwerking bespreken. Besprekingen vinden plaats, maar Molenpol verbreekt daarna de samenwerking omdat hij het gevoel heeft dat het vertrouwen ontbreekt.

Geen ingebrekestelling

Daarna stuurt Clootwijck een aantal facturen aan Molenpol voor terugbetaling van zijn investeringen. Die facturen blijven onbetaald. De advocaat van Clootwijck komt op een totale vordering van €134.423,53 uit, waarvan meer dan een ton uit schadevergoeding bestaat. Omdat er niet vrijwillig wordt betaald, wordt Molenpol gedagvaard. De rechter in Arnhem heeft er nog een hele kluif aan om alle afspraken uit te leggen. Met name de tussentijdse afwijkende afspraken in de e-mails zorgen voor veel discussie. Gelden die nu voor de gehele samenwerking, of alleen voor de misgelopen opdracht van Natuurmonumenten? Van de facturen wijst de rechter een bedrag van €1.750,- toe (iets meer dan 1% van de totale vordering). Van een factuur van €6.148,- wordt €4.127,- afgewezen. Voor het restant krijgt Clootwijck een bewijsopdracht. De schadevergoeding wordt integraal afgewezen, omdat Clootwijck Molenpol nooit in gebreke heeft gesteld. Een simpel briefje met een eis tot nakoming van de afspraken binnen veertien dagen was daarvoor al genoeg geweest. Door het ontbreken daarvan komt de rechter aan verdere beoordeling van de vermeende schade niet meer toe.

Schriftelijke afspraken

Door de bewijsopdracht is de zaak nog niet afgelopen, maar één ding mag al duidelijk zijn. Samenwerken kan lucratief en plezierig zijn en het gaat vaak goed zolang er geld wordt verdiend. Het is alleen wel verstandig om ook goede schriftelijke afspraken te maken voor het geval de plannen anders uitpakken. Wanneer er alleen maar kosten worden gemaakt, liggen de verhoudingen soms snel anders. Het maken van goede afspraken vooraf kan vaak discussies voorkomen. En als het dan misgaat, laat je dan goed adviseren. Een klein juridisch gebrek had hier in ieder geval grote gevolgen. De vermeende schade werd niet toegewezen.

DIRECT CONTACT
HAUT Legal & Tax
Hooghiemstraplein 167
3514 AZ Utrecht NL
 
030-2718844
jilles@hautlegal.nl